BKK-OFFICE

นโยบายการจัดส่งและคืนสินค้า

บริการส่งในประเทศ
– ค่าบริการจัดส่งเป็นไปตามที่ ร้านค้ากำหนด
– ระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นไปตามผู้ให้บริการจัดส่ง เช่น KERRY, THAIPOST, FLASH
– กรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 1-3 วันทำการ
– ต่างจังหวัดประมาณ 2-4 วันทำการทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ ตั้งแต่ จันทร์-ศุกร์
ไม่ส่งสินค้า วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ( รวมถึงวันที่ผู้ให้บริการจัดส่งหยุดทำการ )

การเปลี่ยนสินค้า
– ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า
– ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย
– ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังคุณ
– ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ไป-กลับ กรณีต้องการเปลียนสินค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าที่ส่งกลับมาไม่อยู่ในสภาพเดิม

ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ bkksupersub@gmail.com